Biologi

Utseende

Staffan Widstrand
Järv med mat

Järven är den minsta av de 5 stora rovdjuren. Den ser ut som en liten björn med lång yvig svans. Järven är dock ett mårddjur som är släkt med grävling och utter. 

 

 

 

Föda

Magnus Elander
järv bär på kadaver

Järven kan jaga och döda byten själv. De dödar mindre djur, men också stora djur som renar. Fast mest äter järven as, det vill säga redan döda djur. Järven har starka käkar och kan äta de rester som lodjuret inte vill ha.

Precis som ekorren gömmer järven mat. De gräver ner maten i snön eller bär upp det i träd. Till dessa gömställen kan de återkomma i flera månader.

Många tror att järven är aggressiv och blodtörstig. Det är den inte. Ryktet kommer troligen ifrån järvens förmåga att kunna döda djur som är mycket större än de själva. Dessutom trodde man förr att järven kunde äta en hel ren på en och samma gång. Idag vet vi att den delar upp renen i bitar och gömmer. Den kan bära stora köttstycken, lika tunga som den själv, så det går fort för en järv att flytta en hel ren.

Parningstid och ungar

Järven parar sig på våren och sommaren. På vintern föder honan 1-3 ungar i en snögrotta. När ungarna är små är de nästan vita, men de blir bruna efter ett tag. Ungarna stannar i snögrottan en tid innan de börjar upptäcka världen utanför. Till sommaren är de stora nog att följa med sin mamma på hennes jakt.

Mamman tar hand om ungarna själv, och de stannar hos henne i ett år innan de letar sig till egna områden.

Hemområde 

Magnus Elander

Järvarnas hemområden varierar i storlek men är cirka 670 kvadratkilometer för en hane och 170 kvadratkilometer för en hona.

  

  

  

Ålder

En järv kan bli 15 år i fångenskap men i det vilda lever de sällan så länge. Där dör de av sjukdomar, svält och skador. Vanligaste orsaken till att vuxna järvar dör är dock att de blir skjutna. 

Järvens sinnen och fysiska egenskaper

Järven har ett väldigt bra luktsinne. De kan hitta döda djur på mycket långt avstånd. Järvens hörsel och syn är också bra.

En järv rör sig på ett lite konstigt sätt. Som att den småhoppar fram. Trots att den ser klumpig ut kan den vandra långa sträckor. Med hjälp av sina stora tassar går den bra på snö och det är bra för den då den ska jaga. Järven är inte speciellt snabb, men om bytesdjuret sjunker genom snön, kan järven hinna ifatt den ändå och döda det.

Järven är mycket duktig på att klättra i träd.