Rollspel vargen tar får av människan

Syfte

Att öka deltagarnas medvetenhet om att rovdjuren inte tänker som vi eller agerar på samma grund. Att förstå att rovdjuren handlar i ett "överlevnadsperspektiv". Övningen ger träning i flera olika förmågor bland annat:

  • Analysförmåga (se utifrån och växla mellan olika perspektiv)
  • Kommunikativ förmåga (uttrycka egna åsikter, diskutera, motivera)

 

Genomförande

Läs scenariot för deltagarna och låt dem förbereda sig i mindre grupper, där en grupp är varg och en grupp är människa. Deltagarna skall tänka sig in i respektive roll och ska sedan argumentera mot varandra i ett rollspel.

 

Ladda ner