Självständigt elevarbete

Inom skolverksamhet pratar man idag om att eleverna forskar och det har då naturligtvis inte samma innebörd som det vetenskapliga begreppet. Ändå kan det vara av värde att reflektera över vad som menas med begreppet när det inte är inom det akademiska området.

Begreppets innebörd är att producera ny kunskap samt att förhålla sig till tidigare erövrad kunskap. Om man behåller den innebörden leder det till att forskningen måste utgå från en äkta fråga och innehålla någon form av undersökning som då blir produktionen av ny kunskap. Det kan eleverna sedan jämföra mot tidigare formulerad kunskap i böcker, med mera.

Att använda det förhållningssättet lämpar sig mycket väl på ett område som våra rovdjur. Här finns många möjligheter för egna undersökningar som eleverna kan göra med handledarstöd.

 

Övningar