Bygga rovdjursfamilj

Syfte

Att levandegöra familjelivet hos en vargflock och att sätta djurens beteende och behov i relation till människans.

Övningen ger också träning i:

•Analysförmåga (förklara och påvisa samband, likheter och skillnader)
•Kommunikativ förmåga (samtala, diskutera, motivera, formulera)

 

Genomförande

Uppgiften är att bygga en vargflock. Byggmaterialet bestämmer du själv vad som är lämpligt, men gärna det som eleverna kan hitta själva i skogen och snöre.

Gruppen delas in i smågrupper och varje grupp får tilldelat en specifik individ i flocken som de sedan ska bygga (till exempel mamma, pappa, liten valp och 2-årig hona som stannat i flocken). Grupperna har en bestämd tid på sig, t ex en kvart. Varje grupp bygger sin individ efter sin egen fantasi och kunskap. Det går också bra att lägga upp sådant som får vara tex mat, bajs och leksaker. Gruppen ska också fantisera lite kring just deras vargs egenskaper, till exempel att den är stor, rädd, försiktig, arg, morsk, lekfull eller något annat.

När bygget är klart visar de olika grupperna upp sina familjemedlemmar och berättar om deras personligheter för varandra.

Ledaren för nu in en händelse i gruppen. T ex:
• En löshund råkar springa rakt in i flocken.
• En ungvarg som inte hör till flocken närmar sig och söker kontakt.
• En älg blir synlig.

Låt deltagarna fantisera och resonera kring hur de olika individerna och flocken reagerar. Vad kan hända? Vad gör de olika flockmedlemmarna? Det finns inga rätt eller fel utan tanken är att gruppen får fundera fritt.

Som ett moment för att lära mer om vargar kan du som ledare efter att deltagarna fantiserat klart berätta om hur det fungerar i verkligheten i en vargflock. Ofta finns en hel del vanliga missuppfattningar om vargar och deras flockliv, tex att en varg är dominant och bestämmer allt eller att vargar lever i stora grupper (egentligen är det bara föräldrarna och årets valpar som bildar en grupp). Tips! Innan övningen bör du som ledare läsa om vargens biologi och flockliv på faktasidorna! Fördjupande fakta finns på www.de5stora.com

Som ett moment för att jämföra vargars/djurs och människors behov och beteenden kan du som ledare ställa frågor i stil med "Hur hade människor reagerat om...Varför valde ni att just den var si eller så...Vad finns det för likheter och skillnader mellan vargar och människor..."

 

 

Övrigt

Övningen kan också göras individuellt, dvs att en person bygger en varg och så skapar man flera flockar istället.