Rovdjuren i myter och sägner

Syfte

Att stimulera till funderingar kring uppkomsten av vår syn på rovdjuren.

Övningen ger träning i:

  • Analysförmåga (förklara och påvisa samband, se utifrån och växla mellan olika perspektiv, likheter och skillnader)
  • Kommunikativ förmåga (uttrycka egna åsikter, samtala, diskutera, motivera, formulera)
  • Metakognitiv förmåga (tolka, värdera, reflektera)
  • Förmåga att hantera information (söka, samla, strukturera/sortera, skilja på fakta/åsikter, avgöra källors användbarhet och trovärdighet)

 

Genomförande

Rovdjuren har alltid funnits i människan omgivning och de figurerar i många sägner, myter, sagor och historier. Det som berättats har ibland varit sant, ibland falskt. I berättelser har rovdjuren ibland varit beundrade för sin styrka eller listighet - men oftast har rovdjuren setts som något skrämmande och farligt.

I denna övning finns några olika påståenden om rovdjuren, följt av några frågor. Låt deltagarna själva ta reda på svaren, enskilt eller i grupp, och diskutera sedan i helgrupp vad de kommit fram till.

Övningen består av tre uppgifter. Gör en eller flera, alternativt låt deltagarna göra olika uppgifter.

 

Ladda ner