Vem har mest rätt till Sverige?

Syfte

Att synliggöra människans långa relation till rovdjuren och att visa på olika ståndpunkter då det gäller människans rätt att bestämma över andra arter.

 

Genomförande

Övningen är en stå-på-linje-övning. Varje deltagare tar ställning med sin kropp genom att ställa sig på vald markering.

Lappar med siffrorna 1-6 finns utlagda längs en tänkt linje på golvet. Läraren/ledaren presenterar frågeställningen. Deltagarna uppmanas att tyst bestämma sig på vilken siffra de vill placera sig på, utifrån de ytterlighetsalternativ som presenteras på siffra 1 respektive 6. Alla uppmanas att bestämma sig innan någon placerar ut sig.

De som sedan står på samma siffra kan prata med varandra om varför de valt just det alternativet.  Grupperna kan sedan presentera för hela gruppen vad de pratat om. Hade alla valt sin plats av samma anledningen?

Den som vill får byta plats efter att ha hört andras resonemang.

Fråga:

Rovdjuren kom till Sverige samtidigt som oss. Vem har mest rätt till landet?

1                 2                   3                    4                       5                          6
Vi                                                                                                   Rovdjuren