Vad berättar hällristningarna?

Syfte

Att låta deltagarna fundera över människans relation till rovdjuren och hur den har förändrats genom tiden. 

Övningen ger träning i:

  • Analysförmåga (förklara och påvisa samband, likheter och skillnader)
  • Kommunikativ förmåga (uttrycka egna åsikter, samtala, diskutera, motivera, redogöra, formulera)
  • Metakognitiv förmåga (tolka, reflektera) 
     

 

Genomförande

Visa bilden som finns att ladda ner nedan eller rita egna naturtrogna ristningar med kritor på en stor sten. Låt deltagarna studera ristningarna och diskutera sedan rovdjurens historia. Nedan finns förslag på diskussionsfrågor.

Om du har möjlighet att ta med gruppen och besök riktiga hällristningar där rovdjur och människor finns är det förstås ännu bättre än att visa bilden. 

För att du som ledare ska kunna leda diskussionen och frågeställningarna kan du med fördel läsa om rovdjurens historia och "Rovdjuren och människan" på Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com 

Förslag på frågor:

- När gjordes hällristningar?

- När kom rovdjuren till Sverige?

- När kom vi människor till Sverige?

- Vad gör man med djuren på bilden?

- Hur tror ni man såg på rovdjuren då? Vördade? Rädda?

- Vilka konflikter fanns då?

- Vilka konflikter finns nu?

- Finns det någon period då rovdjur inte fanns i vårt land? Varför?

 

Ladda ner