Vargens historia instuderingsfrågor

Syfte

Att öka deltagarnas kunskap om vargens historia.

Övningen ger också träning i att självständigt söka information. 

 

Genomförande

Här finns flera olika alternativ:

Dela ut instuderingsfrågorna (endast sida 2 i PDF:en) och låt deltagarna svara på frågorna enskilt eller i små grupper. De kan leta information i klassrummet men också på Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com. Texten om vargens historia (sida 1 i PDF:en) kan då fungera som eventuellt facit.

Alternativ två är att eleverna får läsa texten (sida 1 i PDF:en) och sedan svara på frågorna som en del i inlärningsprocessen.

Ett tredje alternativ är att gemensamt gå igenom presentationen "Rovdjurens historia" och sedan göra frågorna. Alla svaren finns inte med i presentationen utan vissa svar måste sökas på andra ställen.

 

 

 

Ladda ner