Tamdjursangrepp där vi bor?

Syfte

Att öka deltagarnas inblick i hur tamdjursägare kan drabbas av rovdjur och hur vanligt/ovanligt det är i just det område de bor.

Övningen ger också träning i:

  • Analysförmåga (se utifrån och växla mellan olika perspektiv, likheter och skillnader)
  • Kommunikativ förmåga (uttrycka egna åsikter, samtala, diskutera, motivera, redogöra, formulera)
  • Metakognitiv förmåga (tolka, värdera, reflektera)

 

Genomförande

Låt deltagarna ta reda hur vanligt det är med tamdjursangrepp i ert län. Vilket slags tamdjur angrips oftast? Vilket rovdjur har stått för flest angrepp? De kan kontakta länsstyrelsen eller titta i sammanställningar på Viltskadecenters hemsida (www.slu.se/viltskadecenter).

Diskutera i gruppen om de tycker att det är många eller få angrepp (åsikterna kommer säkert gå isär). Hur ser problembilden ut om man tittar nationellt? Jämför antal angripna djur med det totala antalet som finns i Sverige. Hur ser problembilden ut om man tittar på länsnivå? Mer eller färre angrepp än andra län? Hur ser problembilden ut om man tittar på individnivå (den som drabbas av angrepp)?

 

Ladda ner