Instuderingsfrågor rovdjur och tamdjur

Syfte

Att öka deltagarnas kunskap om de konflikter som kan uppstå mellan tamdjursägare och rovdjur, samt att ge deltagarna träning i att självständigt söka information.

 

Genomförande

Låt deltagarna arbeta med instuderingsfrågorna på egen hand eller i grupp. Information hittar de till exempel på Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com, men även på olika intresseorganisationers och myndigheters hemsidor.  

Gå igenom svaren tillsammans. Svaren hittar ni i PDF-presentationen "Rovdjur och tamdjur".

Den som vill kan börja med presentationen och sedan låta deltagrana svara på frågorna som en repetitionsövning.

 

Ladda ner