Alla vet, en uppstarts- och repetitionsövning

Syfte

Att deltagarna delar med sig av sin egen kunskap om rovdjur och lär av varandra. Övningen visar att man tillsammans vet mycket om ett ämne.

Övningen kan med fördel göras som en inledande övning. Genom övningen får ledaren inblick i deltagarnas kunskapsnivå. Deltagarna får också möjlighet till att önska vad de vill lära mer om.

 

Genomförande

Alla vet något om rovdjur och tillsammans i gruppen vet man en hel del. Hela gruppen samlas (gärna i en ring) och sedan går ordet runt till var och en som berättar en sak som de vet om något av de stora rovdjuren. Du som ledare kan skriva ner alla saker som sägs. Genom att skriva på ett stort papper eller tavla fås en bra överblick.

Ett tips är att du som ledare kan börja säga en sak som du vet om rovdjur. Välj med fördel något enkelt, till exempel at björnen är brun eller att vargen ser ut som en hund. På så vis kommer gruppen igång och ingen behöver bli nervös över att inte kunna säga något. Om någon av deltagarna berättar något som u vet inte stämmer kan man säga något i sil med - "Vad intressant, har du lärt dig det? Det ska vi prata mer om sen och se om det finns andra fakta om det också..." och så kan man komma tillbaka till detta påstående senare då gruppen börjar lära sig mer om rovdjuren.

När alla som vill säga har sagt något om rovdjuren så går man gemensamt igenom det som berättats. Vad skulle deltagarna vilja veta som inte står med?

Denna övning kan lätt anpassas till olika ämnen om rovdjur genom att be deltagarna att säga en sak som de vet om till exempel renar & rovdjur, hundar & rovdjur eller jakt & rovdjur.

Övningen kan göras både utomhus och inomhus.