Rovdjursavvisande stängsel

Syfte

Att deltagarna får ökade kunskaper om rovdjursavvisandestängsel som åtgärd för att skydda tamdjur.

Övningen ger också träning i:

  • Kommunikativ förmåga (samtala, diskutera)
  • Förmåga att hantera information (söka, samla, strukturera/sortera)

 

Genomförande

Börja med att fundera över och prata om hur ett rovdjursavvisande stängsel fungerar och hur ett rovdjur troligen reagerar inför elstängslet.

Låt deltagarna sedan ta reda på fakta om rovdjursavvisande stängsel.

Exempel på frågor: Hur ser ett rovdjursavvisande stängsel ut? Vad är viktigt om stängslet ska fungera bra? Är stängsel det ett hundra procent säkert skydd? Finns andra metoder att förebygga angrepp?  

På Viltskadecenters hemsida finns fakta om rovdjursavvisande stängsel och andra förebyggande åtgärder, www.slu.se/viltskadecenter

För att ta reda på vilka metoder som kan komplettera stängsel eller fungera där stängsel ej funkar (tex i vattendrag) kan gruppen titta på filmer från Viltkadecenter http://www.youtube.com/channel/UCvzFDgGM5cZ9mmIbPZZPvIw

Gör gärna ett studiebesök eller bjud in någon som har varit med och satt upp rovdjursavvisande stängsel, gärna en tamdjursägare som har ett stängsel uppsatt och har erfarenheter av hur det fungerar.