Instuderingsfrågor renar och rovdjur

Syfte

Att deltagarna får ökad kunskap om de problem och den konflikt som finns mellan renägare och rovdjur. Övningen ger också träning i att självständigt söka information.

 

Genomförande

Låt deltagarna själva eller i grupp leta reda på svaren till instuderingsfrågorna. Information hittar de till exempel på Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com, men även på olika intresseorganisationers och myndigheters hemsidor.

Gå igenom svaren tillsammans. Svaren hittar ni i PDF-presentationen "Rovdjur och renar".

Den som vill kan börja med presentationen och sedan låta deltagrana svara på frågorna som en ren repetitionsövning.

 

Ladda ner