Diskussionsövning renar och rovdjur

Syfte

Att få deltagarna att börjar fundera och resonera kring problematiken som finns med rennäring och rovdjur.

 

Genomförande

Läs först diskussionsunderlaget högt och diskutera sedan en fråga i taget genom att läsa dem högt för hela gruppen. Var noga med att alla som vill får komma till tals.

 

Ladda ner