Tidslinje

Syfte

Att ge deltagarna ökad kunskap om rovdjurens historia och att få en förståelse för hur synen på, och förvaltningen av, rovdjuren har förändrats i och med förändringar i samhället.

 

 

Genomförande

Övningen går ut på att deltagarna ska placera ut olika händelser på en tidslinje.

Alternativ 1:

Tidslinjen utgörs av ett rep som spänts upp mellan två lämpliga föremål, gärna mellan två träd utomhus.

I dokumentet nedan finns exempel på händelser som deltagarna kan placera längs tidlinjen. Skriv ut dokumentet och gör lappar genom att klippa ut respektive händelse. Fäst en gummisnodd eller gem i varje lapp eller ge deltagarna klädnypor att sätta fast lapparna på repet med.

Beroende på ålder och förkunskaper kan antalet lappar reduceras till lämpligt antal och för de yngre deltagarna behöver händelserna formuleras om med andra ordval eller ersättas med bilder.

http://www.de5stora.com/om-rovdjuren/rovdjuren-och-manniskan/var-gemensamma-historia/ finns fakta för inspiration till fler/andra händelser.

Alternativ 2:

Händelserna ska placeras ut på ett papper (A3) där det finns  årtal angivna. Lappar och årtalskartor finns nedan.

 

När lapparna är utsatta går du som ledare igenom svaren utifrån facit. Reflektera tillsammans kring hur synen på rovdjuren och förvaltningen av dem har varierat utifrån resten av samhällets struktur. 

 

Ladda ner