Rovdjurslyrik

Syfte

Att få deltagarna att börja fundera kring rovdjur och vad de tycker om dem, samt att låta deltagarna uttrycka sina tankar och känslor kring dessa djur.

Övningen kan göras som en inledande övning innan andra rovdjursrelaterade övningar genomförs.

Övningen ger träning i:

•Kommunikativ förmåga (uttrycka egna åsikter, samtala, diskutera, motivera, formulera)

•Metakognitiv förmåga (värdera, reflektera)

 

 

Genomförande

Titta på en film, läs en bok eller prata lite kort om rovdjur. Ta sedan med gruppen ut i naturen och be dem hitta en egen ostörd plats där de ska skriva en dikt om rovdjur. 
Om gruppen är mycket ovan att skriva dikter kan du innan denna övning läsa några olika dikter (på rim, långa, korta, logiska, ologiska) för att visa på hur en sådan kan vara skriven.

När gruppen är samlad får den som vill läsa sin dikt högt. De övriga får inte kommentera eller högt värdera andra personers tankar eller impulser.