Stora stygga björnen?

Syfte

Att deltagarna reflekterar över rovdjurens farlighet och vad människans syn på de olika rovdjuren egentligen grundar sig på.

Övningen ger också träning i:

  • Analysförmåga (förklara och påvisa samband, se utifrån och växla mellan olika perspektiv, likheter och skillnader)
  • Kommunikativ förmåga (uttrycka egna åsikter, samtala, diskutera, motivera, formulera)
  • Metakognitiv förmåga (tolka, värdera, reflektera)

 

 

Genomförande

Läs högt upp diskussionsfrågorna en och en och diskutera i helgrupp. Var noga med att alla som vill komma till tals får göra det.

För yngre deltagare kan man göra övningen mer praktisk istället för att diskutera frågorna. Lista tillsammans sagor där vargen respektive björnen är ond och god. Avsluta med att prata om huruvida det är vanligt att rovdjur angriper människor eller inte. 

 

Ladda ner