Spårövning i flera steg

Syfte

Att deltagarna ska få träna på att läsa spår, öva uppmärksamhet på detaljer och att leva sig in i djuret som gjort spåren.

Övningen ger också träning i:

  • Analysförmåga (förklara och påvisa samband, likheter och skillnader)
  • Kommunikativ förmåga (samtala, diskutera, motivera, formulera)
  • Förmåga att hantera information (söka, samla, strukturera/sortera)
  • Metakognitiv förmåga (tolka, reflektera) 

 

 

Genomförande

1. Skojintroduktion.

Fungerar bäst då det är någon cm nysnö.

Ledaren gör ett björnspår på följande föreslaget sätt: Kläm fast 5 kapsyler som klor på stora raggsockor som träs över kängorna. Lägg en spårlöpa i snön med detaljer som visar vad "björnen" haft för sig, t ex godispapper, tom läskeburk, klädesplagg, filt.
Följ löpan tillsammans i grupp och fantisera fritt och berätta om vad "björnen" haft för sig.

Prata sedan om vad en "riktig" björn troligen skulle ha gjort och hur det skulle kunna ha sett ut; letat mat (rivit i en myrstack), vilat (ett grop under ett träd), sökt skydd, jagat (rester efter ett dödat djur) mm.

2. Ut i skogen och spåra på riktigt. Ta med en spårbok och hjälps åt att ta reda på vilkens spår ni ser. Det kan vara svårt att hitta spår efter stora rovdjur, men hare, räv, älg, rådjur, ekorre, hund och katt går ofta att hitta. Alla djur är spännande att spåra!

Samla bajs, gnagda kvistar, kottar och andra spår och ta hem och stoppa i askar.

Den som vill kan komplettera övningen genom att göra övningen "Gissa spåret" som visar på hur de stora rovdjurens spår ser ut.

 

Ladda ner