Gissa - varg eller hund?

Syfte

Att träna deltagarna på att se skillnad på varg och hund, samt att belysa hur svårt detta kan vara. Övningen skapar på så vis inblick i att det inte alltid är sant när media rapporterar om att varg varit synlig.   

 

Genomförande

Berätta för deltagarna att det kan vara svårt att se skillnad på varg och hund. Visa sedan bilderna i övningen och be deltagarna att gissa vilka som är hundar och vilka som är vargar.

När alla gissat på antal hundar/vargar presenteras rätt svar (sida 2 i filen nedan).

TIPS! På de5stora.com finns fördjupande fakta om vargens och hundens likheter och skillnader. Du som ledare kan med fördel läsa på innan.

 

Ladda ner