Film: Historien om ett rovdjursspår

Syfte

Att öka deltagarnas kunskap om hur det går till när länsstyrelserna räknar rovdjur, samt att belysa vikten av att allmänheten rapporterar in om de stött på rovdjursspår i naturen.

Övningen ger också ökad kunskap om lodjuret som art.

 

Genomförande

Titta på filmen "Historien om ett rovdjursspår". I filmen får deltagarna se hur det går till när länsstyrelserna räknar rovdjur. Filmen visar också lite av lodjurets biologi. I filmen framgår att det är till stor hjälp för länsstyrelsen om allmänheten rapporterar in spår som de stött på i naturen.

Efter filmen kan man diskutera olika frågeställningar inom gruppen: Vilka spår har de sett ute? Vilka djur är vanligast att se spår efter? Hur använder man en spårbok?

Denna övning kan med fördel kombineras med andra övningar kring spår som finns i Rovdjursskolan t.ex. "Gissa spåren", "Gör egna spår", "Fallen i byn Vargvattnet" eller "Spårövning i flera steg" där gruppen går ut och spårar på riktigt. 

Filmen hittar du i klassrummet under filmer

Den som vill kan höra med länsstyrelsens om någon av deras naturbevakare har möjlighet att komma ut till gruppen för att berätta om sitt arbete. De brukar ha mycket spännande att berätta och många gånger intressanta bilder att visa.

Länk till länsstyrelsernas hemsida

 

Övrigt

Filmen är framtagen av Länsstyrelsen i Västra Götaland.