Delat livsrum - en diskussionsövning

Syfte

Att sätta dagens rovdjurspolitik i ett historiskt perspektiv och att ge underlag för en diskussion kring nuvarande rovdjursförvaltning. Övningen ger träning i flera olika förmågor bland annat:

  • Analysförmåga (föreslå lösningar, se utifrån och växla mellan olika perspektiv)
  • Kommunikativ förmåga (uttrycka egna åsikter, diskutera, motivera)
  • Metakognitiv förmåga (reflektera, lösa problem med anpassning till en viss situation) 

 

Genomförande

Denna övning kan göras på två sätt:

Alternativ 1:

Du som ledare läser igenom texten utan att ge informationen till eleverna. Låt sedan gruppen diskutera frågeställningarna och ge feedback på de funderingar som dyker upp genom den kunskap som du fått genom texten.

Alternativ 2:

Låt deltagarna läsa den inledande texten (eller läs den högt) och låt de sedan fundera enskilt på frågorna en stund. Diskutera sedan frågorna.

Frågorna kan med fördel helst diskuteras i mindre grupper till att börja med, och sedan i helgrupp. 

 

 

Ladda ner