Berättarvandring

Syfte

Att på ett engagerande sätt öka deltagarnas kunskap om rovdjuren och samtidigt ge träning i att presentera fakta. 

 

Genomförande

Gruppen delas upp i par eller små grupper. Ledaren tar med sig en grupp A, går bort ett stycke och stannar just inom synhåll men inte hörhåll för den större gruppen.

Ledaren håller ett "miniföredrag" för grupp A och går sedan vidare - fortfarande inom synhåll från grupp A´s position. Grupp A kallar till sig grupp B och återberättar föredraget för dem. De får lägga till eller drar ifrån efter behag, men det får inte bli för långt.

Efter det återberättade föredraget skickar grupp A iväg grupp B till ledaren och grupp C får komam till grupp A. Grupp B får ett nytt föredrag av ledaren, stannar kvar och återberättar för grupp C. 

Så småningom har alla grupper passerat A som då själva går till grupp B för att höra deras föredrag osv.

I slutet av vandringen samlas alla grupper t ex vid en eld och man summerar övningen och ämnet. Vad tänker de om det de har fått höra om? Var det roligt att få berätta något man hört om? Adderade de något de kunde själva?

Viktigt:
• Att "miniföredragen" hålls korta.
• Att de deltagare som väntar på sin tur i början och de som kommit fram till slutet av vandringen och väntar på de sista har uppgifter att göra.
• Att det inte blir stockning vid småföredragen, nyanlända grupper väntar på sin tur.

Den som vill kan lätt anpassa denna övning till ett speciellt ämnesområde till exempel "renar och rovdjur" eller "demokrati och rovdjur".

Exempel på miniföredrag finns att ladda ner nedan.

 

Ladda ner