Berättarvandring

Syfte

Att på ett engagerande sätt öka deltagarnas kunskap om rovdjuren och samtidigt ge träning i att presentera fakta. 

 

Genomförande

Gruppen delas upp i par eller små grupper. Ledaren tar med sig en grupp A, går bort ett stycke och stannar inom synhåll men inte hörhåll för de andra grupperna.

Ledaren håller ett "miniföredrag" för grupp A och går sedan vidare - dock inte längre bort än att du fortfarande är inom synhåll från grupp A´s position. Grupp A kallar till sig grupp B och återberättar vad de fick höra av dig som ledare. De får gärna berätta med egna ord.

Efter det återberättat skickar de iväg grupp B till dig och grupp C får komma till grupp A. Grupp B får ett nytt föredrag av dig som ledare, de stannar kvar på sin plats och återberättar för alla grupper vad du berättat för dem. 

Så småningom har alla grupper passerat A som då själva går till grupp B, C osv för att höra deras föredrag.

I slutet av vandringen samlas alla grupper och man kan kort summera övningen och ämnet. Vad tänker de om det de har fått höra om? Var det roligt att få berätta något man hört om? Adderade de något de kunde själva?

TIPS!
• Håll "miniföredragen" korta.
• Att de deltagare som väntar på sin tur innan de får börja gå, samt de som kommit fram till slutstationen av vandringen, gärna får ha någon liten uppgift att göra i väntan på sin tur.

Exempel på miniföredrag finns att ladda ner nedan., men ett miniförerdag kan också vara något så enkelt som hur många det finns av varje rovdjur i Sverige eller vad varje art äter.

Den som vill kan lätt anpassa denna övning till ett speciellt ämnesområde till exempel "renar och rovdjur" eller "demokrati och rovdjur".

 

Ladda ner