Gissa spåren

Syfte

Att lära deltagarna att känna igen spåravtryck från de stora rovdjuren.

Om likheter och skillnader mellan spåren diskuteras så tränas även deltagarnas analysförmåga.

 

Genomförande

Låt deltagarna titta på bilderna och lösa uppgifterna på egen hand eller lös uppgiften i helgrupp. Gå igenom rätt svar och diskutera likheter och skillnader så tränas även deltagarnas analysförmåga genom övningen.

Man kan välja att titta på spåren med eller utan ledtrådar.

Ett alternativ som tränar deltagarna i att söka information är att låta dem använda en spårbok för att klara övningen.

 

Ladda ner