Biologisk mångfald och ekosystem

De här övningarna syftar till att öka medvetenheten om vikten av biologisk mångfald, samt ökad kunskap om hur olika arter i ett eksosystem påverkar varandra.

I dessa övningar finns de stora rovdjuren med men de är inte alltid helt i fokus, utan övningarna handlar lika mycket om övriga arter, t ex olika växtätare, mindre rovdjur - och människor! 

 

Övningar