Övningar

Rovdjursskolans övningar är anpassade till en bred målgrupp - från barn till vuxna.
Övningarna är inte sorterade efter åldersgrupp; du som lärare avgör själv bäst vilka övningar som passar dina elever.

Väj övning

Välj utifrån ämnesområde
Välj utifrån metodik