Lärarguide

- hur använder jag rovdjursskolan.se?

Varför en Rovdjursskola på webben?

Rovdjuren väcker tankar och känslor hos de flesta människor. En del tycker om rovdjur, andra gillar dem inte alls. Några står lite mittemellan. Oavsett vad är de flesta nyfikna och vill gärna veta mer. Därför tror vi att det finns både behov och intresse av ett sakligt, intressant och kostnadsfritt undervisningsmaterial om rovdjur att använda i skolorna.

Genom den webbaserade Rovdjursskolan vill vi öka kunskapen om de stora rovdjuren, om deras roll i naturen och samhället - samt öka förståelsen för att olika människor har olika synsätt i rovdjursfrågan. Vi vill att barn och ungdomar ska kunna bilda sig egna värdering om de stora rovdjuren.

Att träna förmågor och uppnå mål i läroplanen

Eftersom rovdjur är ett engagerande ämne är det ett tacksamt tema att använda för att träna eleverna i olika förmågor - till exempel att; söka information, samtala, motivera, bemöta argument, skilja mellan fakta och värdering och att växla mellan olika perspektiv. Förmågor som alla är viktiga att bemästra om man ska uppnå skolans mål!

Rovdjursskolan är uppbyggd i enlighet med läroplanens övergripande riktlinjer, och överensstämmer väl med mål för både naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. Mer om Rovdjursskolan och läroplanen.

Vilka är vi som gjort rovdjursskolan.se?

Rovdjurscentret är en stiftelse som arbetar med spridning av allsidig och faktabaserad rovdjursinformation. Verksamheten finansieras av egna intäkter och bidrag från Naturvårdsverk och länsstyrelser samt bidrag från andra stiftelser. 

Knutna till Rovdjurscentret finns en lång rad intresseorganisationer som är berörda av rovdjur. Vi samarbetar också med rovdjursforskare.

På rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com kan du läsa mer om vår verksamhet.


I Rovdjursskolan finns tre avdelningar;
Lärarrummet, Klassrummet och Besök oss.

Lärarrummet: Här hittar du som vill lära ut om rovdjur kostandsfria övningar att ladda ner. Övningarna är anpassade till olika åldrar och det är upp till dig som ledare att välja ut de som passar just din grupp. Många övningar går med lite egen fantasi att anpassa så att de passar de flesta grupper och åldrar.

Övningarna är uppdelade på olika ämnesområden (tex rovdjur & renar) och utifrån metodik (tex värderingsövning). Till varje ämnesområde finns en PowerPoint-presentation som ger baskunskap inom ämnet. Denna är lämplig att du som ledare läser igenom innan ni arbetar med ämnet. Den kan också presenteras som en inledning för äldre elever.

Vissa övningar kräver att du som ledare är ordentligt insatt i ämnet. Till dessa övningar finns en vägledning att läsa innan man utför övningen. På Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com finns mer fördjupande fakta om rovdjuren och samhället tex "Rovdjur & tamdjur", "Rovdjursförvaltning" och "Rovdjursturism".

I lärarrummet hittar du också information om våra utbildningar för pedagoger. Under dessa utbildningar får du som pedagog faktakunskap om rovdjuren och konkreta tips på praktiska övningar.

Klassrummet: Här hittar eleverna fakta om rovdjuren. Faktatexternas innehåll är på en grundläggande nivå och är skrivna på ett lättare språk. Mer omfattande och detaljerade texter för äldre elever finns på Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com.

I Klassrummet finns också bilder, filmer, ljud, rovdjursnyheter samt interaktiva aktiviteter.

För den som inte hittar svar på sina frågor finns möjlighet att ställa sin egen fråga via funktionen "Fråga forskarna".

Besök oss: Här hittar du information om hur du och din grupp kan gå på Rovdjursskola på Rovdjurscentret i Järvsö.

Eller information om hur du gör om du vill att vi besöker din skola!

 

Välkommen att ta del av Rovdjursskolan!